Porträts

Norbert Blum

Norbert Blum

Herr Blum XXV

Herr Blum XXI, 2000
Bleistift und Papier, 20 x 14 cm

Büste Herr Blum

Büste Herr Blum, 1999
Gips, 40 x 19 x 19 cm

Büste, Drahtfigur und Plott Herr Blum

Büste, Drahtfigur und Plott
Herr Blum, 2001
Ausstellung im Roten Rathaus Berlin

Frau Blum III

Frau Blum III, 1999
Bleistift auf Papier, 20 x 14 cm

Büste Frau Blum III

Büste Frau Blum, 1999
Gips, 50 x 35 x 20 cm

Büste, Drahtfigur und Plott Frau Blum

Büste, Drahtfigur und Plott
Frau Blum, 2001
Ausstellung im Roten Rathaus Berlin

Frau Blum

Frau Blum

Kopf Phillip Blum

Kopf Phillip Blum, 1999
Gips, 19 x 19 x 22 cm

Phillip Blum

Phillip Blum

Ottilie Blum

Ottilie Blum

Ottilie XII

Ottilie XII

Daniele Herr

Daniele Herr
Kaltnadelradierung

Daniele Herr

Daniele Herr
Kaltnadelradierung

Pauline Blum Kopf

Kopf Pauline Blum, 1999
Gips, 22 x 15 x 20 cm

Pauline Blum

Pauline Blum

Wolfgang Fliege IV

Wolfgang Fliege IV, 2005
Bleistift auf Papier, 20,5 x 15 cm

Büste Wolfgang Fliege

Büste Wolfgang Fliege, 2005
Gips, 38 x 24 x 19 cm

Ronny Dollase

Ronny Dollase II, 2005
Bleistift auf Papier, 20,5 x 15 cm

Martina Nitz I

Martina Nitz I, 2005
Bleistift auf Papier, 20,5 x 15 cm